Châm cứu tại nhà Đông Y Hoa Sen – 16 Lý Văn Phức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Lý Văn Phức, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0778 899 207
Trang web phongkhamhoasen.com
Vị trí chính xác 107.910.793, 1.066.937.506


Địa chỉ Châm cứu tại nhà Đông Y Hoa Sen ở đâu?

16 Lý Văn Phức, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Châm cứu tại nhà Đông Y Hoa Sen như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hương Sen Healthcare Bình Thạnh - 21 Nguyễn Thiện Thuật