Champion Sports Bar – 3-5-7-9 Bùi Viện

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3-5-7-9 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 377 29 39
Trang web
Vị trí chính xác 107.675.362, 1.066.944.377


Địa chỉ Champion Sports Bar ở đâu?

3-5-7-9 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Champion Sports Bar như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Mạng xã hội của Champion Sports Bar là gì?

facebook: https://www.facebook.com/championsportbar03buivien/

Hình ảnh

Xem thêm:  PK maltroom - 8A Đặng Tất