Chành Xe Miền Nam – 13 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 242 60 25
Trang web chanhxemiennam.com
Vị trí chính xác 108.613.482, 10.666.195.239.999.900


Địa chỉ Chành Xe Miền Nam ở đâu?

13 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chành Xe Miền Nam như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH Dịch vụ Nghề kim hoàn Thiện Chí, Phường 14