Cháo lươn Trí Nhân – #78 Nguyễn Minh Hoàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ #78 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3811 3859
Trang web
Vị trí chính xác 108.000.475, 10.665.020.349.999.900


Địa chỉ Cháo lươn Trí Nhân ở đâu?

#78 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cháo lươn Trí Nhân như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Yori sushi - 141 Đường D5