Cháo mực Thanh Sơn, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 144 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 7554
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.829.183, 106.693.905


Địa chỉ Cháo mực Thanh Sơn ở đâu?

144 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cháo mực Thanh Sơn như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Đông Phương 2, 32 Hoàng Việt