Cháo vịt Bà Quẹo CN 1 Trong Chợ Võ Thành Trang Cổng Trường Chinh – 521 Trường Chinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 521 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 108 19 85
Trang web chaovitbaqueo.com
Vị trí chính xác 108.010.327, 10.663.791.289.999.900


Địa chỉ Cháo vịt Bà Quẹo CN 1 Trong Chợ Võ Thành Trang Cổng Trường Chinh ở đâu?

521 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cháo vịt Bà Quẹo CN 1 Trong Chợ Võ Thành Trang Cổng Trường Chinh như thế nào?

Thứ Ba:[15:00-21:00], Thứ Tư:[15:00-21:00], Thứ Năm:[15:00-21:00], Thứ Sáu:[15:00-21:00], Thứ Bảy:[15:00-21:00], Chủ Nhật:[15:00-21:00], Thứ Hai:[15:00-21:00]

Mạng xã hội của Cháo vịt Bà Quẹo CN 1 Trong Chợ Võ Thành Trang Cổng Trường Chinh là gì?

facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Diner/Ch%C3%A1o-V%E1%BB%8Bt-B%C3%A0-Qu%E1%BA%B9o-Gia-Truy%E1%BB%81n-H%C6%A1n-40-N%C4%83m-116415883143636/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún bò Huế - Bến Ngự, 585 Huỳnh Tấn Phát