CHAY (Hủ tíu xào,Cơm chiên DC, Bò kho, Bún Thái/Càri…) – Quán CHAY Minh Đức – 148 Trần Quý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 148 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0832 799 939
Trang web
Vị trí chính xác 107.589.396, 1.066.547.349


Xem thêm:  Quán Chay Như Ý, Phường 3