Chè chuối nướng Võ Văn Tần, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 378 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 620 02 01
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.703.192, 10.668.431.629.999.900


Địa chỉ Chè chuối nướng Võ Văn Tần ở đâu?

378 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chè chuối nướng Võ Văn Tần như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-19:00], Thứ Tư:[10:00-19:00], Thứ Năm:[10:00-19:00], Thứ Sáu:[10:00-19:00], Thứ Bảy:[10:00-19:00], Chủ Nhật:[10:00-19:00], Thứ Hai:[10:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng lẩu và nướng buffet zhu zhu, Hiệp Thành