Chè Kỳ Đồng – 16C Kỳ Đồng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16C Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 895 41 66
Trang web chekydong.com
Vị trí chính xác 107.828.983, 1.066.822.097


Địa chỉ Chè Kỳ Đồng ở đâu?

16C Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chè Kỳ Đồng như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Mạng xã hội của Chè Kỳ Đồng là gì?

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VZ9ajXUpPCM

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh canh chả cá Hai anh em, 120/34H Tôn Thất Hiệp