Cheese Coffee – 190C Đ. Phan Văn Trị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 190C Đ. Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3510 8677
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.135.423, 1.066.953.315


Địa chỉ Cheese Coffee ở đâu?

190C Đ. Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cheese Coffee như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cafe Venus - 503 Nguyễn Văn Quá