Cheese Pasta – 29/6 Nguyễn Gia Trí

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29/6 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 636 46 31
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.027.325, 1.067.148.627


Địa chỉ Cheese Pasta ở đâu?

29/6 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cheese Pasta như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  PastaMania, SC Vivo City, Tầng 5, TTTM SC VivoCity, 1058 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong Quận 7 Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh 700000 VN, 1058 Nguyễn Văn Linh