Chewy Chewy Phan Xích Long – 376 Phan Xích Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 376 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 72210, Việt Nam
Số điện thoại 028 6266 3311
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.799.637.899.999.900, 10.668.558.139.999.900


Địa chỉ Chewy Chewy Phan Xích Long ở đâu?

376 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 72210, Việt Nam

Giờ làm việc của Chewy Chewy Phan Xích Long như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Kẹo Nhập Khẩu, 430 Hồng Bàng