CHI NHÁNH TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 508/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3535 5168
Trang web canhsatpccc.gov.vn
Vị trí chính xác 107.715.277, 1.066.834.859