Chợ An Đông – Công trường An Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Công trường An Đông, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3833 5133
Trang web
Vị trí chính xác 107.580.332, 1.066.721.922


Địa chỉ Chợ An Đông ở đâu?

Công trường An Đông, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ An Đông như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ Bà Hoa - QJVW+2VG, Trần Mai Ninh