Chợ đồ cũ Nhật Tảo – Unnamed Road, 587 Đ. Nhật Tảo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Unnamed Road, 587 Đ. Nhật Tảo, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2214 8335
Trang web
Vị trí chính xác 107.622.816, 106.659.728


Địa chỉ Chợ đồ cũ Nhật Tảo ở đâu?

Unnamed Road, 587 Đ. Nhật Tảo, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ đồ cũ Nhật Tảo như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-05:00], Thứ Ba:[07:30-05:00], Thứ Tư:[07:30-05:00], Thứ Năm:[07:30-05:00], Thứ Sáu:[07:30-05:00], Thứ Bảy:[07:30-05:00], Chủ Nhật:[07:30-05:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  TIỆM VÀNG KIM PHÁT, Hiệp Phước