Chợ Thái Bình – QM8Q+QJF, Cống Quỳnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QM8Q+QJF, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3839 4027
Trang web
Vị trí chính xác 107.667.595, 1.066.888.663


Địa chỉ Chợ Thái Bình ở đâu?

QM8Q+QJF, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Thái Bình như thế nào?

Thứ Hai:[05:00-18:00], Thứ Ba:[05:00-18:00], Thứ Tư:[05:00-18:00], Thứ Năm:[05:00-18:00], Thứ Sáu:[05:00-18:00], Thứ Bảy:[05:00-18:00], Chủ Nhật:[05:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ Đầu Mối Thịt Heo Hóc Môn - 28A QL22