Cho thuê lều cắm trại 24h – 7 Trần Bình Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7 Trần Bình Trọng, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 534 26 63
Trang web chothueleu24h.com
Vị trí chính xác 108.110.543, 1.066.891.666


Địa chỉ Cho thuê lều cắm trại 24h ở đâu?

7 Trần Bình Trọng, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cho thuê lều cắm trại 24h như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Mạng xã hội của Cho thuê lều cắm trại 24h là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Travel-Service/Thu%25C3%25AA-L%25E1%25BB%2581u-Tr%25E1%25BA%25A1i-S%25C3%25A0i-G%25C3%25B2n-H%25E1%25BB%2593-Ch%25C3%25AD-Minh-107778777332917/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  A Cắm Trại Đi - Cho thuê lều, phụ kiện, đồ dùng cắm trại Tân Phú - Chung cư Tây Thạnh, Đường C8