Cho thuê xe du lịch – 162 Đề Thám

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 162 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 753 31 32
Trang web
Vị trí chính xác 10.765.706, 10.669.483.699.999.900


Địa chỉ Cho thuê xe du lịch ở đâu?

162 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cho thuê xe du lịch như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch Vụ Cho Thuê Xe Du Lịch Thanh Thảo, Phường 8