Chùa Châu An – Số mới (494/1/2) 498, 1/2 Lê Quang Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số mới (494/1/2) 498, 1/2 Lê Quang Định, Phường 1, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3895 6504
Trang web
Vị trí chính xác 108.157.488, 1.066.897.123


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Quan Âm, 249 Lê Hồng Phong