Chùa Diên Thọ – 52/12/7, Đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 52/12/7, Đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3712 4095
Trang web
Vị trí chính xác 108.556.557, 1.066.910.971


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Tuyền Lâm - 887 Hồng Bàng