Chùa Định Thành – 629 Đ. Cách Mạng Tháng 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 629 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 7648
Trang web
Vị trí chính xác 107.854.292, 1.066.672.012


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Bửu Đà, P.13