Chùa Giác Ngộ, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3830 9570
Trang web 028 3872 6699
Vị trí chính xác Tân Thuận Tây, Trường đại học,Đại học công lập,Trường học


Địa chỉ Chùa Giác Ngộ ở đâu?

92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Chùa Giác Ngộ là gì?

facebook: https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo/
Đại học Tài chính – Marketing”

Hình ảnh

Xem thêm:  Khu vui chơi giải trí Thỏ Trắng - 875 Đ. Cách Mạng Tháng 8