Chùa Lôi Âm, 20 Đ. Lò Siêu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 Đ. Lò Siêu, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3856 7569
Trang web
Vị trí chính xác 10.754.698, 1.066.479.777


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Giác Minh, 584 Điện Biên Phủ