Chùa Long Thành, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7 Cô Giang, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 736464, Việt Nam
Số điện thoại 091 820 21 60
Trang web
Vị trí chính xác 10.795.565.999.999.900, 10.668.281.499.999.900


Địa chỉ Chùa Long Thành ở đâu?

7 Cô Giang, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 736464, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Long Thành như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-21:30], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tu Viện Tâm Không, 75A Đường Sông Lu, Tổ 1 Ấp 5