Chùa Pháp Hoa – 183 Cô Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 183 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 939 20 56
Trang web
Vị trí chính xác 107.624.602, 1.066.920.696


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Hòa Bình, 419 Đ. Cách Mạng Tháng 8