Chùa Vĩnh Phước – 28/10A KP.3, Trường Chinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28/10A KP.3, Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3883 3598
Trang web
Vị trí chính xác 108.319.879, 1.066.215.814


Địa chỉ Chùa Vĩnh Phước ở đâu?

28/10A KP.3, Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Vĩnh Phước như thế nào?

Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[04:00-14:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Linh Sơn - 149 Cô Giang