Chùa Vĩnh Xương – 179 Đ. Trần Văn Đang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 179 Đ. Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 363 96 41
Trang web chuavinhxuong.com.vn
Vị trí chính xác 10.784.537.799.999.900, 10.667.301.189.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Giác Ân - 919 Trường Chinh