Chung cư EHomeS Phú Hữu – Chung cư EHome S, Tổ 9, KP2 Phú Hữu TP

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Chung cư EHome S, Tổ 9, KP2 Phú Hữu TP, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 873 93 08
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.797.728.399.999.900, 106.784.594


Địa chỉ Chung cư EHomeS Phú Hữu ở đâu?

Chung cư EHome S, Tổ 9, KP2 Phú Hữu TP, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chung cư EHomeS Phú Hữu như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chung cư CBD, Phường Thạnh Mỹ Lợi