Chuyển Nhà 24H – 16A3 Đ. Nguyễn Thị Tràng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16A3 Đ. Nguyễn Thị Tràng, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 877 73 00
Trang web chuyennha24h.net
Vị trí chính xác 10.873.066.999.999.900, 10.663.917.289.999.900


Địa chỉ Chuyển Nhà 24H ở đâu?

16A3 Đ. Nguyễn Thị Tràng, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chuyển Nhà 24H như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  HEAD Phú Thành 2 - 148 Lê Văn Sỹ