Circle K – 48 Phan Văn Hân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48 Phan Văn Hân, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3514 2242
Trang web circlek.com.vn
Vị trí chính xác 107.925.466, 1.067.079.454


Địa chỉ Circle K ở đâu?

48 Phan Văn Hân, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Circle K như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Địa chỉ email của Circle K là gì?

info@circlek.com.vn, last@circlek.com.vn, jane.doe@circlek.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Satrafoods DÂN CHỦ, Bình Thọ