Circle K, 60 Đ. Lâm Văn Bền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Đ. Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3872 7345
Trang web 1800 1061
Vị trí chính xác Tân Thuận Tây, Cửa hàng bán đồ điện tử


Địa chỉ Circle K ở đâu?

60 Đ. Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Circle K Viet Nam - 95I Bến Vân Đồn