Circle K D5 – 17 Đường D5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3512 5595
Trang web circlek.com.vn
Vị trí chính xác 108.065.547, 1.067.135.381


Địa chỉ Circle K D5 ở đâu?

17 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Circle K D5 như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Địa chỉ email của Circle K D5 là gì?

info@circlek.com.vn, last@circlek.com.vn, jane.doe@circlek.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Circle K Viet Nam - 7 QL50