Circle K Viet Nam – 103 Trương Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 103 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3935 2284
Trang web circlek.com.vn
Vị trí chính xác 107.776.993, 1.066.894.475


Địa chỉ Circle K Viet Nam ở đâu?

103 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Circle K Viet Nam như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Circle K Viet Nam, Phường 12