Circle K Viet Nam – 120 Hòa Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 120 Hòa Bình, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3860 5737
Trang web circlek.com.vn
Vị trí chính xác 107.697.373, 106.633.803


Địa chỉ Circle K Viet Nam ở đâu?

120 Hòa Bình, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Circle K Viet Nam như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Circle K Viet Nam - 15 Đường Tăng Nhơn Phú