Circle K Viet Nam – 609 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 609 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3511 0174
Trang web circlek.com.vn
Vị trí chính xác 10.810.831.799.999.900, 10.671.341.869.999.900


Địa chỉ Circle K Viet Nam ở đâu?

609 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Circle K Viet Nam như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Địa chỉ email của Circle K Viet Nam là gì?

info@circlek.com.vn, last@circlek.com.vn, jane.doe@circlek.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Co.op Food - 37/2B Phạm Văn Chiêu