Circle K Viet Nam, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3620 4090
Trang web circlek.com.vn
Vị trí chính xác 107.564.856, 1.066.581.188


Địa chỉ Circle K Viet Nam ở đâu?

37 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Circle K Viet Nam như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ministop - Hậu Giang, Phường 4