City Ford – 218 QL13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 218 QL13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0778 078 878
Trang web binhtrieuford.vn
Vị trí chính xác 108.327.486, 1.067.145.987


Địa chỉ City Ford ở đâu?

218 QL13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của City Ford như thế nào?

Thứ Hai:[06:45-21:45], Thứ Ba:[06:45-21:45], Thứ Tư:[06:45-21:45], Thứ Năm:[06:45-21:45], Thứ Sáu:[06:45-21:45], Thứ Bảy:[06:45-21:45], Chủ Nhật:[06:45-21:45]

Hình ảnh

Xem thêm:  Garage Ô Tô Tân Quang, Khu phố 3