Club Bida Q2 – 16 Đường số 12 Trần Não

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Đường số 12 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0383 275 790
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.791.184.699.999.900, 106.732.869


Địa chỉ Club Bida Q2 ở đâu?

16 Đường số 12 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Club Bida Q2 như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng GYM Huy Phong, 9/18 Đ. ĐT 1-2A