CN Quận 12 – Công Ty TNHH Truyền Hình Cáp SCTV – 3A Nguyễn Văn Quá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1878
Trang web
Vị trí chính xác 10.826.768, 1.066.265.198


Địa chỉ CN Quận 12 - Công Ty TNHH Truyền Hình Cáp SCTV ở đâu?

3A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CN Quận 12 - Công Ty TNHH Truyền Hình Cáp SCTV như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Nam Việt Luật - 491/1 Trường Chinh