Co.op Food – 2a Ung Văn Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2a Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3512 8247
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.802.648, 1.067.232.451


Địa chỉ Co.op Food ở đâu?

2a Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Co.op Food như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng nông sản thực phẩm Tin's Farm - 100 Thích Quảng Đức, Phường 5