Cơ sở 3 Trường Cao Đẳng Kinh Tể TP.HCM, 15 Trần Văn Trà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Trần Văn Trà, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3833 0731
Trang web kthcm.edu.vn
Vị trí chính xác 107.236.999, 1.067.206.549


Xem thêm:  Trường THCS & THPT Quang Trung Nguyễn Huệ, Phường 3