Cơ Sở Giặt Ủi I.Wash, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 43 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3995 3278
Trang web
Vị trí chính xác 10.797.098.499.999.900, 1.066.797.914


Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt Sấy Kiều Thảo - 303 Chu Văn An