Cơ Sở Quân Cảnh, C2/62, Ấp 3, Quốc Lộ 1A, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C2/62, Ấp 3, Quốc Lộ 1A, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3760 6843
Trang web
Vị trí chính xác 106.750.429, 1.065.818.984


Địa chỉ Cơ Sở Quân Cảnh ở đâu?

C2/62, Ấp 3, Quốc Lộ 1A, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Quân Cảnh như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH - 330 Đ. Cộng Hòa