Cơm Cháy Cô Út Sài Gòn, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 62 Phan Tây Hồ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 233 34 62
Trang web comchaycoutsaigon.vn
Vị trí chính xác 108.017.738, 1.066.875.353


Địa chỉ Cơm Cháy Cô Út Sài Gòn ở đâu?

62 Phan Tây Hồ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Cháy Cô Út Sài Gòn như thế nào?

Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00], Thứ Bảy:[09:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-00:00], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Deliany Quận 3, 45 Ngô Thời Nhiệm