Cơm Chay diệu thiện – 23, Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23, Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0345 808 676
Trang web
Vị trí chính xác 108.108.613, 10.671.158.949.999.900


Địa chỉ Cơm Chay diệu thiện ở đâu?

23, Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Chay diệu thiện như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Trưa, Bình Hưng Hoà A