Cơm chay Việt, 1379 Huỳnh Tấn Phát

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1379 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 946 52 54
Trang web
Vị trí chính xác 10.715.253.599.999.900, 1.067.370.363


Địa chỉ Cơm chay Việt ở đâu?

1379 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm chay Việt như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thực Dưỡng Homefood - 90 Pasteur