Cơm gà Phú Yên – Con Gà Mái – 182 Pasteur

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 182 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 548 61 46
Trang web
Vị trí chính xác 107.784.569, 1.066.982.582


Địa chỉ Cơm gà Phú Yên - Con Gà Mái ở đâu?

182 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm gà Phú Yên - Con Gà Mái như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Rin Sushi, Phường 2