Cơm gà xé lá chanh Xứ Mẫu, 10 Đường Lý Phục Man

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Đường Lý Phục Man, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 211 03 77
Trang web
Vị trí chính xác 107.435.899, 1.067.285.091


Địa chỉ Cơm gà xé lá chanh Xứ Mẫu ở đâu?

10 Đường Lý Phục Man, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm gà xé lá chanh Xứ Mẫu như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Gà Phương Thảo, Phường 6