Cơm tấm An Dương Vương – 502 An D. Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 502 An D. Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3839 1126
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.758.351, 1.066.758.191


Địa chỉ Cơm tấm An Dương Vương ở đâu?

502 An D. Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm tấm An Dương Vương như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30]

Mạng xã hội của Cơm tấm An Dương Vương là gì?

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=h9p0EbMqt6U

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Tấm Thuận Kiều - Yersin - 114 Yersin