Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ – 6 Tô Ký

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 802 95 69
Trang web phuclocthofood.vn
Vị trí chính xác 10.867.295.799.999.900, 1.066.156.716


Địa chỉ Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ ở đâu?

6 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Đại Nam, Bình Dương